Honey Bunny
https://www.honeybunnyworld.com/forum/

Interesujące cytaty i/lub informacje dotyczące Honey Bunny
https://www.honeybunnyworld.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=53
Page 1 of 1

Author:  Ivellios [ Wed Aug 22, 2012 2:52 pm ]
Post subject:  Interesujące cytaty i/lub informacje dotyczące Honey Bunny

W tym temacie będę zamieszczał wszystkie interesujące cytaty i/lub informacje dotyczące Króliczki Honey, jakie znajdę.

---

Obydwa modele wzoru wspomniane w poniższym cytacie są dostępne do obejrzenia tutaj:
http://www.snowbuni.com/cgi-bin/yabb2/Y ... 1140657961

Quote:
Regarding Honey Bunny:

This is an example of how characters change and/or are updated.

Fifteen or twenty years ago, as I recall, Sam Clark of Warner Bros. (who has since retired) had some drawings of Honey Bunny (Exhibit A). He evidently got them from the cartoon studio but no one seems to know if she was ever used in a cartoon or not. Anyway, we thought we would try to work her into some comics -- but she looked too outdated in her bare top and skirt (her attire, or lack of it, suggested a South Sea Island rather than life in the city with Bugs, Porky, etc.). I redesigned her (Exhibit B) and we have used her infrequently over the years.

The drawing of Honey Bunny on the stat (sic) that Jane Sosa put together was evidently done by a New York artist from Exhibit B.

This note is from Del Connell, editor and artist at Western Publishing


Tłumaczenie:

Co się tyczy Króliczki Honey:

Oto przykład, jak postaci się zmieniają i/lub zostają zaktualizowane.

Piętnaście lub dwadzieścia lat temu, o ile sobie przypominam, Sam Clark z Warner Bros. (obecnie na emeryturze) posiadał jakieś rysunki Króliczki Honey (ekspozycja A). Z całą pewnością otrzymał je ze studia, nikt jednak nie wie, czy ta postać zostałą kiedykolwiek wykorzystana w kreskówce, czy też nie. W każdym razie jednak pomyśleliśmy, żeby wykorzystać ją w jakichś komiksach - jednak ze swoją gołą górą i spódniczką wyglądała zbyt przestarzale (jej ubiór, lub jego brak, sugerował raczej postać z Wysp Południowych, aniżeli taką żyjącą w mieście z Bugsem, Porkym, itd.). Przeprojektowałem ją (ekspozycja B) i używaliśmy jej sporadycznie w ciągu lat.

Rysunek stojącej Króliczki Honey
(tutaj nie jestem pewny poprawności tłumaczenia, gdyż nie bardzo wiem o co w tym fragmencie chodzi...) który dołączyła Jane Sosa z pewnością został wykonany przez artystę z Nowego Jorku, autora ekspozycji B.

Ta notatka pochodzi od Della Connella, wydawcy i artysty z Western Publishing

Author:  Ivellios [ Thu Aug 23, 2012 8:40 pm ]
Post subject:  Re: Interesujące cytaty i/lub informacje dotyczące Honey Bun

Kolejny interesujący cytat.

Quote:
In later years, the comic books introduced a girlfriend for Bugs, Honey Bunny, but she was so unmemorable that even the Warner staff couldn't establish a definite personality for her.


Tłumaczenie:

W późniejszych latach komiksy wprowadziły dziewczynę Królika Bugsa, Króliczkę Honey, była ona jednak tak niezapamiętywalna, że nawet pracownicy Warner Bros. nie byli w stanie ustalić dla niej jednej konkretnej osobowości.

Źródło:
'Cartoon superstars'
John Cawley, Jim Korkis
Pioneer Books, 1990

Być może Króliczka Honey byłaby bardziej zapamętywalna, gdyby pracownicy Warner Bros. używali tylko jednej zamiast co najmniej pięciu czy sześciu wersji tej postaci (więcej informacji w części 3. biografii Honey). Co więcej, ową zapamiętywalność mogłoby zwiększyć pojawienie się w jakiejś kreskówce, jak jednak wiemy, nie robili już wtedy kreskówek z Bugsem...

Osobowość? Honey miała już przecież ustaloną osobowość w komiksach (których autorzy tej książki najwyraźniej nie przeczytali).

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/